O nama

INA kroz vreme

26.12.1992.

Donešen je AKT o osnivanju dva preduzeća:"PROCESOR M" i "INA des.ing", njihovim kasnijim spajanjem nastaje PPUP "INA Design & Engineering".
Prvobitno preduzeće je zamišljeno kao radionica za dizajn-krojenje i šivenje odevnih predmeta sa sedištem u porodičnoj kući ali ubrzo doživljava svoj preobražaj i pokreće:

* Obuku za rad na računarima
* Izradu različitih korisničkih programa
* Izradu reklama
* Izradu šablona za krojenje
* Projektovanje i analizu električnih kola

1993/1994.

Započeta izrada električnih sklopova po zahtevu korisnika. Urađene su pripreme za izradu programa i aplikacija za računare. Kreiran i osmišljen logo firme.
Ozvaničena je skraćenica, INA kao
Industrija
Namenskih
Aparata

1994.

Započinje izrada prvog mega led displeja.

1995.

Kompletirana i osvojena proizvodnja "BINGO SISTEMA". Instalirana prva oprema za igre na sreću.

1996.

Postavljeno više sistema za igre na sreću.

1997.

Završetak izrade Mega led displeja i njegovo postavljanje. Sledi faza izrade i projektovanja kolor led displeja.

1998.

Veći deo firme funkcioniše van sedišta, sa više sistema instaliranih u različitim oblastima. Angažovano je više radnika na izradi animacija, a u okviru firme funkcioniše više "timova" za izradu različitih korisničkih "softverskih" paketa.

1999.

Zbog ratnih dešavanja firma doživljava potpunu reorganizaciju, započeta proizvodnja elektronskih sklopova van Srbije.

2001/2002.

Period razvoja i ekspanzije na polju elektronike i izradi softvera. Započeta proizvodnja "SPORTSKIH SEMAFORA".

2003.

Usavršavanje i redizajniranje svih elektronskih sklopova koji su proizvedeni do 2003.
Ostvarili smo zapaženo učešće na sajmu tehnike u Beogradu.

2004/2005.

Period otvaranja predstavništva u svim bivšim Jugoslovenskim Republikama, zastupništvu u Kanadi, Australiji, Americi i Holandiji.

2006.

Započeti pregovori o otvaranju zajedničke kompanije sa partnerima iz Kanade i Kipra.

2007.

Postavljen sistem za Online Games-a sa partnerskim kompanijama.

2008.

Početkom 2008. započinje sa radom štamparija.
Sredinom 2008. početak posredne saradnje sa dve kompanije u regionu na polju ELEKTRONIKE.

2009.

Započeto projektovanje i izrada sistema za kontrolu i prikupljanje podataka (monitoring KAZINA).

2010.

Početak proizvodnje sistema i sklopova za: nadzor, prikupljanje podataka i automatizaciju više tehnoloških procesa.

2011.

Sopstvenom snagom započeto projektovanje i dizajniranje, a sa partnerskim kompanijama proizvodnja: AUTOMATA, IGRAČKIH konzola kao i "terminala za samoposluživanje".

2012.

Ostvareni kontakti sa kompanijama iz Albanije o zajedničkom ulaganju.

Trenutno pod "kapom rukovođenja" je šest firmi u susednim zemljama.
Trenutno angažujemo posredno i neposredno:
16 diplomiranih inženjera iz oblasti elektronike,telekomunikacija i informatike.
Preko 410 radnika i saradnika.
14 predstavništava.
Sa 74 poslovne jedinice u više od 11 zemalja širom sveta (uključujući i zemlje u okruženju) predstavljamo pouzdanog partnera.