INA - Design & Engineering INA Design & Engineering

ul. Kozaračka 46, 36300 Novi Pazar
prodajni prostor: Kompleks "Jezero" lokal br 15
tel/fax: 020 / 332 - 570, office@ina.rs, www.ina.rs
PIB: 101797601, Matični broj: 06374425
Registarski broj: 07506374425, Šifra delatnosti: 3002
Banka Intesa: 160 - 5811 - 06
Vojvođansaka banka: 355 - 1124382 - 60


Konfigurator

Vrsta proizvoda Naziv proizvoda
Količina
Cena
Ugradnja:
Ukupno:
0,00 RSD
Za popust i detaljan predračun postaviti upit.
Moguća odstupanja zbog: izbora tipa i kapaciteta Hard diska, monitora, promena cena i zaliha roba, procene dužine kabla, vrste kamere.